ΚΟΙΝΩΝΙΑ - Υγεία -

Πλαίσιο προτάσεων για τα ΑΜΕΑ από τη Δύναμη Εξέλιξης

Ένας Δήμος χωρίς αποκλεισμούς και ανισότητες, πρέπει να θέτει ως προτεραιότητα την έμπρακτη υποστήριξη των πολιτών με ειδικές ανάγκες, με σκοπό τη διευκόλυνση της δύσκολης καθημερινότητάς τους, των οικογενειών και συνοδών τους, αλλά και τη δημιουργία νέων και ίσων ευκαιριών.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ένας Δήμος χωρίς αποκλεισμούς και ανισότητες, πρέπει να θέτει ως προτεραιότητα την έμπρακτη υποστήριξη των πολιτών με ειδικές ανάγκες, με σκοπό τη διευκόλυνση της δύσκολης καθημερινότητάς τους, των οικογενειών και συνοδών τους, αλλά και τη δημιουργία νέων και ίσων ευκαιριών.

Στην πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων (30/10/2019), με αφορμή το αίτημα του Σωματείου ΑμΕΑ Κορινθίας για την αντιμετώπιση του μεγάλου προβλήματος της λειτουργίας τους, (και αφού η παράταξή μας ζήτησε και έγινε δεκτή η συζήτηση του θέματος όχι ως 31ο (τελευταίο) στην ημερήσια διάταξη, αλλά μεταξύ των πρώτων λόγω κρισιμότητας), διατυπώσαμε και καταθέσαμε στα πρακτικά του Δ.Σ. συνεκτικό πλαίσιο προτάσεων πολιτικών και δράσεων για την υποστήριξη των ΑμΕΑ, μακριά από αποσπασματικές και βραχύβιες δεσμεύσεις.

Ακολουθεί το πλαίσιο.

«Με το παρόν, καταθέτουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων τις προτάσεις της παράταξής μας για την υποστήριξη των ατόμων με ειδικές ανάγκες, μέσα από τη διαμόρφωση και υλοποίηση συνεκτικού πλαισίου πολιτικών και δράσεων.
Υποχρεωτικό πρόγραμμα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των μαθητών Δημοτικών Σχολείων και Γυμνασίων σε τριμηνιαία βάση για τις ειδικές ανάγκες των ΑμΕΑ και των οικογενειών τους.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑμΕΑ

Λειτουργία Γραφείου Υποστήριξης των ΑμΕΑ, σε συνεργασία/ συστέγαση με το Σωματείο ΑμεΑ Κορινθίας.

Δημιουργία βάσης δεδομένων όλων των συντοπιτών μας με ειδικές ανάγκες, καταγραφή των αναγκών τους και προσωποποιημένη ενημέρωσή τους από το Γραφείο Υποστήριξης ΑμΕΑ για όλες τις δυνατότητες/ δικαιώματα που έχουν από τη νομοθεσία, υφιστάμενες παροχές, έκτακτα επιδόματα, θέσεις εργασίας, προκηρύξεις κ.ο.κ.)

Μέσω του Γραφείου θα υποστηρίζονται οι συντοπίτες μας στη σχέση τους με τη Δημόσια Διοίκηση (διεκπεραίωση, σύζευξη με υπηρεσίες, παραλαβή/αποστολή εγγράφων κ.ο.κ.)

Άμεση μεταγκατάσταση του Σωματείου ΑμΕΑ Νομού Κορινθίας, σε χώρο κατάλληλο για την υποστήριξη της πρόσβασης των μελών και υποστήριξης των εργασιών και δραστηριοτήτων του. Δημιουργία εντευκτηρίου, ύπαρξη χώρου ψυχαγωγίας. Διάθεση 2 θέσεων parking. Ο χώρος θα βρίσκεται όσο το δυνατόν πιο κοντά σε δημόσιες υπηρεσίες.

Σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Κορινθίας, το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης και άλλους φορείς, διεξαγωγή προγραμμάτων κατάρτισης και απασχόλησης για ΑμΕΑ με πιστοποίηση ολοκλήρωσης του Προγράμματος.

Κίνητρα σε ιδιώτες για την απασχόληση ΑμΕΑ (π.χ. μείωση δημοτικών τελών)

Απαλλαγή δημοτικών τελών για ΑμΕΑ με εισόδημα στο ύψος του αφορολογήτου, και διατήρηση του μέτρου μειωμένων τελών (50%) για τις παραπάνω ομάδες ανεξάρτητα από το εισόδημά τους.

Προσβασιμότητα και Προσπελασιμότητα σε όλο το Δήμο Κορινθίων: Άμεσος επανέλεγχος και βελτίωση όλων των κατασκευών για τη διευκόλυνση της μετακίνησης/πρόσβασης των ΑμΕΑ και των ατόμων με κινητικά προβλήματα. Κατασκευή νέου ολοκληρωμένου δικτύου ραμπών (π.χ. παραλίες).

Άμεση επιδιόρθωση σημείων στις οδούς που κρίνονται επικίνδυνα.

Ολοήμεροι έλεγχοι για την αυστηρή τιμωρία τυχόν παραβάσεων παρκαρίσματος μπροστά σε επικλινείς διαβάσεις ή σε θέσεις ΑμΕΑ.

Πρόγραμμα εκμάθησης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Παροχή από το Δήμο ψηφιακής υποδομής για εκμάθηση, μέσω διαδικτύου της γλώσσας των κωφών (e-learning) και έκδοση σχετικού πιστοποιητικού σε συνεργασία με φορείς (π.χ. ΚΕΚ)

Πιλοτική εγκατάσταση στα φανάρια ηχητικού συστήματος για τους πεζούς.

Θερινό κατασκηνωτικό πρόγραμμα για νέες και νέους μέχρι 18 ετών.

Θερινό Πρόγραμμα Δημιουργικής Απασχόλησης :παιδιών με αναπηρία

Πρόγραμμα θεραπευτικής Ιππασίας και επαφής με άλογα, αξιοποιώντας τις υποδομές ιδιωτών.»

ΚΟΡΥΦΗ