ΜΑΓΚΑΖΙΝΟ - ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ - Δημοτικά -

Ο Δήμος Βέλου-Βόχας παίρνει πρωτοβουλίες για τη “Βιώσιμη Πόλη”

Η συνεδρίαση φιλοξενήθηκε με την ευγενική υποστήριξη του Δημάρχου Βέλου-Βόχας, Αννίβα Παπακυριάκου ο οποίος είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ ο Δήμος του είναι ενεργός συμμέτοχος στις δράσεις του Δικτύου.

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 31 Οκτωβρίου, στο Βραχάτι Κορινθίας, στο ξενοδοχείο Alkyon Resort, η 2η Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικτύου Πόλεων «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ» για το έτος 2019.

Η συνεδρίαση φιλοξενήθηκε με την ευγενική υποστήριξη του Δημάρχου Βέλου-Βόχας, Αννίβα Παπακυριάκου ο οποίος είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ ο Δήμος του είναι ενεργός συμμέτοχος στις δράσεις του Δικτύου. Επικεφαλής της συνεδρίασης ήταν ο Πρόεδρος του Δικτύου κ. Δημήτρης Καφαντάρης.

Στη συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε, από το Γενικό Διευθυντή κ. Ιωάννη Γεώργιζα, μία σύντομη παρουσίαση των μέχρι στιγμής δράσεων του Δικτύου με εστίαση στα Ευρωπαϊκά προγράμματα και στις Προγραμματικές Συμβάσεις.

Εκτεταμένη αναφορά πραγματοποιήθηκε στα σημαντικότερα έργα της ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΠΟΛΗΣ, τα οποία είναι:

  • το Ευρωπαϊκό Έργο πειραματικής διαχείρισης απορριμμάτων με καινοτόμες μεθόδους ανακύκλωσης “WaysTUP!”,
  • η ενεργειακή μετάβαση στη Μεγαλόπολη με εξασφάλιση τεχνικής βοήθειας από την Ευρωπαϊκή Ένωση,
  • ο σχεδιασμός των πρόσθετων Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) στην Πελοπόννησο,
  • ο εικονικός ενεργειακός  συμψηφισμός με εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών συστημάτων,
  • οι δημοσκοπήσεις που εκπόνησε η ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ για τη νέα δημοτική αρχή σε κάθε Δήμο.

Επίσης, ανακοινώθηκε και εγκρίθηκε η είσοδος τεσσάρων νέων μελών στο Δίκτυο, των Δήμων Αιγιαλείας, Καλαμάτας, Κορινθίων και Καρπάθου.

​Τέλος, έγινε συζήτηση για την Ίδρυση Ενεργειακής Κοινότητας και για την επικύρωση Μνημονίου Συνεργασίας με το ΕΜΠ καθώς και εξειδικευμένους επιστήμονες και φορείς για το σκοπό αυτό, ενώ ορίστηκε και η ημερομηνία για τη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 9 Δεκεμβρίου 2019.

https://www.sustainable-city.gr/

ΚΟΡΥΦΗ