ΠΟΛΙΤΙΚΗ - Δημοτικά -

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ - ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ 61,49% 15.440 Πορεία Ευθύνης 38,51% 9.669

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ - ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Σε 105 από  105   100,00%
Εγγεγραμμένοι 51.066  
Ψήφισαν 26.191 51,29%
Έγκυρα 25.109 95,87%
Άκυρα 435 1,66%
Λευκά 647 2,47%
Αποχή 24.875 48,71%

ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ 61,49% 15.440
Πορεία Ευθύνης 38,51% 9.669

ΑΣΣΟΥ - ΛΕΧΑΙΟΥ

Σε 14 από  14   100,00%
Εγγεγραμμένοι 6.331  
Ψήφισαν 3.066 48,43%
Έγκυρα 2.942 95,96%
Άκυρα 52 1,70%
Λευκά 72 2,35%
Αποχή 3.265 51,57%

ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ 63,29% 1.862
Πορεία Ευθύνης 36,71% 1.080

ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Σε 62 από  62   100,00%
Εγγεγραμμένοι 32.037  
Ψήφισαν 16.144 50,39%
Έγκυρα 15.384 95,29%
Άκυρα 286 1,77%
Λευκά 474 2,94%
Αποχή 15.893 49,61%

ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ 61,56% 9.470
Πορεία Ευθύνης 38,44% 5.914

ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

Σε 10 από  10   100,00%
Εγγεγραμμένοι 4.635  
Ψήφισαν 2.521 54,39%
Έγκυρα 2.446 97,02%
Άκυρα 34 1,35%
Λευκά 41 1,63%
Αποχή 2.114 45,61%

ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ 61,69% 1.509
Πορεία Ευθύνης 38,31% 937

ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ

Σε 6 από  6   100,00%
Εγγεγραμμένοι 3.000  
Ψήφισαν 1.443 48,10%
Έγκυρα 1.406 97,44%
Άκυρα 24 1,66%
Λευκά 13 0,90%
Αποχή 1.557 51,90%

ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ 66,64% 937
Πορεία Ευθύνης 33,36% 469

ΤΕΝΕΑΣ

Σε 13 από  13   100,00%
Εγγεγραμμένοι 5.063  
Ψήφισαν 3.017 59,59%
Έγκυρα 2.931 97,15%
Άκυρα 39 1,29%
Λευκά 47 1,56%
Αποχή 2.046 40,41%

ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ 56,70% 1.662
Πορεία Ευθύνης 43,30% 1.269

   

ΚΟΡΥΦΗ